Lening simulatie – Informatie om leningen te simuleren

Van plan om een lening aan te gaan voor een nieuwe woning of auto? Informeer u dan zeker goed op voorhand. Geld lenen, kost namelijk geld. Het is dus interessant om te checken wat de lening u precies zal kosten. Op deze website kan u alvast de nodige simulaties laten uitvoeren zodat u verschillende mogelijkheden met elkaar kan vergelijken.

Wat is een lening simulatie?

Met een lening simulatie kan u een inschatting maken van een bepaald krediet of een lening. U geeft het bedrag in dat u wenst te lenen en waarvoor u een lening wenst. Vervolgens krijgt u een overzicht van de mogelijke maandelijkse aflossingen en de daarbij horende looptijden. Ook worden de interestvoet en het bedrag dat u uiteindelijk in totaal terug betaalt weergegeven. Op die manier krijgt u een duidelijk zicht op uw krediet. Een simulatie is geheel vrijblijvend en dus geen effectieve aanvraag van een lening. Het geeft u alleen een idee van mogelijke looptijden en aflossingen. Wanneer er een voorstel tussen staat dat aan uw wensen voldoet, kan u overgaan op een aanvraag.

Wat zijn de voordelen van leningen simuleren?

Dankzij een simulatie van een lening krijgt u een goed zicht op de aflossingen die een lening met zich meebrengen. U krijgt met andere woorden een goed beeld van wat de lening u zal kosten. Zo staat u niet voor verrassingen en kan u de lening kiezen die het best aansluit bij uw wensen en mogelijkheden.

Wat voor leningen zijn toepasbaar voor een simulatie?

U kan voor allerlei zaken een lening aangaan. We geven hieronder alvast een overzicht. Voor al deze mogelijke leningen kan u hier ook een simulatie aangaan.

Hypothecaire lening

Een hypothecaire lening is om een woning aan te kopen. De woning dient als onderpand voor de lening. De bank zal er een hypotheek op vestigen wat wil zeggen dat ze het huis kan verkopen als u om een bepaalde reden de lening niet meer kan afbetalen. Op die manier is de bank zeker het uitgeleende geld terug te krijgen. Meestal loopt een hypothecaire lening tussen de 10 en 30 jaar. Naast het geleende bedrag, bent u ook interesten verschuldigd. U betaalt dus meer terug dan u heeft geleend. Voor een simulatie van een hypothecaire lening geeft u de prijs van het aan te kopen pand in en daarnaast ook uw persoonlijke bijdrage. Het percentage dat u zelf betaalt, bepaalt mee aan welke voorwaarden u kan lenen. Tot slot geeft u ook aan welke looptijd u wenst voor uw lening. 

Autolening

Het is perfect mogelijk om voor de aankoop van een nieuwe of tweedehands auto een lening aan te gaan. Deze loopt dan één à drie jaren, uiteraard met een rentevoet zodat u meer terugbetaalt dan u leent. Bij een autolening speelt in de eerste plaats het totaalbedrag dat u wil lenen mee. Er zijn meerdere rentevoeten en op basis daarvan krijgt u een voorstel van maandelijkse aflossing. De rentevoet ligt meestal hoger naarmate het voertuig ouder is.

Persoonlijke lening

Met een persoonlijke lening kan u voor eender welk project een geldbedrag lenen. Dit bedrag betaalt u gedurende een bepaalde looptijd maandelijks terug. Er zijn geen bewijzen nodig om het bedrag te kunnen lenen, maar meestal is er wel een maximumbedrag zoals €50.000,- dat u kan lenen. De rentevoet bepaalt hoeveel u extra terugbetaalt bovenop het geleende bedrag. Voor een persoonlijke lening wordt naar het totaal te lenen bedrag gekeken. Aan de hand van een rentevoet wordt een maandelijkse aflossingstabel voorgesteld.

Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is een tijdelijke lening van één, twee of per uitzondering drie jaar. Wanneer u bijvoorbeeld een nieuwe woning wil kopen of bouwen maar nog geen koper hebt gevonden voor uw oude woning, kan u dit krediet aangaan. Het overbrugt de periode van de aankoop en de verkoop. De kredietverstrekker schiet het geld voor dat u zal krijgen bij de verkoop. Zo kan u de opbrengst nu al gebruiken voor de nieuwe woning. Tijdens het overbruggingskrediet moet u nog geen kapitaal aflossen. U betaalt enkel de interesten tijdens de overbrugging. Als deze periode voorbij is, betaalt u het geleende bedrag volledig af. De periode van overbrugging en het gewenste kapitaal spelen een rol bij het bepalen van de rente. Meestal is dit een vaste rentevoet.

Renovatielening

Wanneer u als eigenaar of huurder uw woning wil renoveren, kan u hiervoor een renovatielening afsluiten. Het werkt als een gewone lening: u leent een bedrag dat u binnen een bepaalde looptijd met een bepaalde rente terugbetaalt. U betaalt dus meer terug dan u geleend heeft. U moet de werken waarvoor u leent aantonen aangezien er door de kredietinstelling wordt bepaald wat er in deze lening kan worden ingebracht.

Mijn Verbouwlening

Als u werken in uw woning laat uitvoeren om energie te besparen, kan u hiervoor een lening bij de Vlaamse overheid aangaan. Bijvoorbeeld wanneer u isolatie, hoogrendementsglas of een nieuwe, duurzame verwarmingsketel laat plaatsen. Deze lening kan u ook aangaan als u een verouderde woning wil renoveren en zo meer woonkwaliteit krijgt. De lening is renteloos en kan maximum €60.000,- bedragen. Niet iedereen kan deze lening aangaan. Enkel particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie, particuliere verhuurders, particulieren die een woning via erfenis of schenking verwerven, niet-commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen en verenigingen van mede-eigenaars. Meer info vindt u hier .

Sociale lening

Voor mensen die het niet breed hebben, bestaat de sociale lening. Deze lening werkt als een gewone lening: u leent een bedrag dat u over een bepaalde looptijd met een bepaalde rente terugbetaalt aan de kredietinstelling. De rente ligt meestal niet veel lager, maar de sociale lening gaat wel gepaard met veel lagere kosten. U leent dus voordeliger. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om deze lening te kunnen afsluiten. Meer informatie vindt u hier .

Welke banken bieden een leningssimulator aan?

Nog nader uit te zoeken.

Waarop letten bij een lening simulatie?

Vergewis u ervan dat het om een simulatie gaat die u een idee geeft. De simulatie is een goede eerste stap en geen definitief voorstel. Hieronder leest u een aantal tips waar u best rekening mee houdt.

Andere voorwaarden

Kijk niet alleen naar de rentevoet die een bank voorstelt via een simulatie. Controleer of er nog andere bindende voorwaarden zijn zoals het verplicht afsluiten van een bepaalde verzekering bij dezelfde bank. Soms bent u verplicht om ook de brand- of schuldsaldoverzekering af te nemen bij dezelfde bank waar u een lening aangaat. De prijzen van deze verzekering kunnen erg hoog liggen om een lagere rentevoet te compenseren. Breng dus alles in kaart.

Check het jaarlijks kostenpercentage

Vaak focussen we ons op de rentevoet wanneer we willen beslissen welke lening we nemen. Het is echter belangrijk om ook te kijken naar het zogenaamde JKP oftewel het jaarlijks kostenpercentage. Dit percentage houdt niet enkel rekening met de rentevoet, maar ook met extra kosten zoals brandverzekering, commissielonen en administratieve kosten. Het geeft dus een vollediger beeld. Lees ook de uitleg van www.economie.fgov.be over de kredietkosten.

Onderhandel

Als u echt de beste lening wil, stopt het niet na een simulatie. Ga een stap verder en vergelijk de voorwaarden van de verschillende kredietinstellingen. Lees alle kleine lettertjes. Durf nog een stap verder te gaan door de verschillende voorstellen ook daadwerkelijk voor te leggen aan de financiële instellingen. Kortom, durf te onderhandelen. Wat er in een simulatie van een kredietverstrekker staat, zijn immers niet altijd de beste voorwaarden. Vraag expliciet of de instelling nog wijzigingen kan doen in de offerte. U zal zien dat er nog vaak ruimte is voor verbetering.  Het vraagt tijd, maar loont zeker op lange termijn.